Načítám Akce
akce již proběhla.

KONCERT V OSTRAVSKÉM TROJHALÍ KAROLINA POŘADATELÉ KVŮLI OKOLNOSTEM RUŠÍ

Vážení posluchači,
s lítostí vám oznamujeme, že se plánovaný sobotní koncert Matyáše Nováka s Janáčkovou filharmonií Ostrava v Trojhalí Karolina neuskuteční. Beethovenův Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73. zazní pouze opavském kostele sv. Václava.
Děkujeme vám za pochopení.

účinkují:
Matyáš Novák – klavír
Kateřina Kněžíková – soprán
Jiří Rožeň – dirigent
Janáčkova filharmonie Ostrava

program:
Ludwig van Beethoven – Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73
Ludwig van Beethoven – Egmont, scénická hudba op. 83

U příležitosti 250. narození L. van Beethovena Matyáš Novák provede slavný Beethovenův Císařský klavírní koncert. Skladba byla komponována roku 1809, dokončena v únoru 1810 a skladatel ji věnoval svému mecenáši a žáku, arcivévodovi Rudolfovi, příštímu arcibiskupu v Olomouci. Ještě téhož roku koncert vyšel tiskem v Londýně. Přízvisko Emperor (Císařský) dodal dílu anglický vydavatel, snad s ohledem na majestátní charakter díla, ale i s poukazem na nositele dedikace, habsburského arcivévodu. Z celé pětice Beethovenových klavírních koncertů je právě Koncert Es dur nejoblíbenějším.
Následovat bude scénická hudba ke Goethově truchlohře Egmont, která spolu s předehrou měla premiéru v roce 1810 ve Vídni. V tamním Hoftheatre při premiéře dílo dirigoval sám skladatel. Děj Goethova dramatu se odehrává ve druhé polovině 16. století, kdy byl za španělské nadvlády popraven vlámský kníže Lamoraal Egmont – za zradu krále Filipa II. Jeho smrt byla jedním z popudů vypuknutí nizozemské revoluce, z níž vzešla samostatnost této země. Goethova tragédie končí smrtí Egmonta a zdůrazněním pokračování boje za svobodu. Tato tématika byla Beethovenovi velmi blízká.